Земјоделци

Нашата стручност за иднината на земјоделието

Сано своите купувачи и партнери од целиот свет ги следи при прилагодувањето на производните концепти спрема нивните специфични форми. При тоа, како стандарди служат најсовремените светски стандарди. Немате скапа опрема за одредени важни операции во производниот процес на современата фарма? Не е никаков проблем  - како САНО партнер можете да ги користите бројните технолошки најсложени услуги, како на пример:

  1. Анализа на основниот оброк со движечки лабораториски уред.
  2. Оптимирање на оброкот со најсовремени компјутерски модели во поглед на намалување на трошоците, оптимирање на снабденоста на организмот со протеини, енергија и амино-киселини, и врз основа на проценка на капацитетот на сопствената синтеза на протеини.
  3. Програми за исхрана и советувања за спречување на здравствени и репродуктивни пореметувања, оптимирање на репродуктивната функција.
  4. Програми за управување со производството со цел за зголемување на ефикасноста, заштеда на работното време.

Потпрете се на повеќекратно докажаната стручност на Вашиот Сано советник за исхрана на животните во случај на прашања врзани за Сано производите и концептите за исхрана.

Вашиот директен контакт со нас

Сано – Современа прехрана за животни
+389 02 2600 041
+389 02 2626 960
Ул. Босна и Херцеговина 55
1000 Скопје
Македонија