За Нас - Современа прехрана за животни

Решенија за современо производство на животни

Сано нуди ефикасен концепт за профитабилно производство на месо и млеко.
Што значи современо, што значи ефикасно, а што профитабилно?
Во повеќето земји, па така и во Македонија, сточарството се претвора од традиционално производтсво во современа индустриска гранка, која треба да обезбеди суровини за прехранбената индустрија спрема потребите на современиот потрошувач. Овие две индустриски гранки имаат за цел да ги задоволат прехранбените потреби на современите потрошувачи. Новите научни и технолошки достигнувања овозможуваат тие прехранбени потреби да бидат задоволени спрема највисоките стандарди и со поволни цени, бидејќи еден од основните цели на современото човештво е квалитетната храна да им биде достапна на сите луѓе.
Кога ќе се каже дека сточарството е индустриска гранка, не се мисли само на големите индустриски машини со илјадници животни. Напротив, индустриското производство се спроведува и на помали семејни домаќинства, но под два услова:

  1. Производот да биде стандардизиран, како би можел да се употреби во стандардизираните процеси на прехранбената индустрија, по барањата на пазарот.
  2. Производот да биде произведен со ниски трошоци, како би имал конкурентна цена.

Остварувањето на овие цели е цел и смисла на соработката на производителите со Сано, а се постигнува со примената на единствениот Сано производен концепт.
 

Вашиот директен контакт со нас

Сано – Современа прехрана за животни
+389 02 2600 041
+389 02 2626 960
Ул. Босна и Херцеговина 55
1000 Скопје
Македонија

Компетентно советување и анализаЕдинствениот Сано концепт за стручно советување го обединува искуството и стручното знаење, но и многу повеќе од тоа: овој концепт претставува целосен пристап кој ги опфаќа сите елементи на производство на млеко

Сано стои зад квалитетот на секое ниво на создавање на нови вредностиНашата цел е подобрување на процесот за здрав раст на претпријатието – нашиот потрошувач.  На патот према таа цел чекориме доследно со помош на докажани и иновативни

Основа на квалитетот и успехот е иновацијата – од пракса во пракса Сано Аграр Институтот е институт за истражување и развој кој спроведува тестирања и експерименти за Сано групацијата која се применува низ целиот свет.Фарма за