2

Сано Застапничка програма

Профитирајте со Сано

Земјоделци

Нашата стручност за иднината на земјоделието

Профитирајте од партнерството со Сано – Современа прехрана за животни

Станете и Вие Сано партнер

Сано како лидер на пазарот за производи за исхрана на животни.

Сано сака да го сподели своето богато стручно знаење и 40-годишното искуство и со своите клиенти – врз основа на партнерски односи, како тие би можеле директно да ги применат сите елементи на делување кои се предуслов за здрав раст на сопственото претпријатие.

Станете и Вие Сано партнер, било како фармер или застапник. Сано застапник може да стане земјоделска аптека или други деловени субјекти кои се активни во земјоделието. За ветеринарните амбуланти или ветеринарните станици имаме посебно разработени програми. Исто така постои можност Сано да ви помогне околу отворањето на Вашето претпријатие или продавница за работа како Сано Застапник.

Ве покануваме да ни дадете и Ваши предлози за нови форми на деловна соработка.

Вашиот директен контакт со нас

Сано – Современа прехрана за животни
+389 02 2600 041
+389 02 2626 960
Ул. Босна и Херцеговина 55
1000 Скопје
Македонија

Секое претпријатие, без разлика дали се работи за трговци со земјоделски производи, или земјоделско домаќинство, денес се наоѓаат под голем притисок од конкуренцијата и трошоците. Сигурно и вие имате конкретна представа за вашата иднина? 

Сано своите купувачи и партнери од целиот свет ги следи при прилагодувањето на производните концепти спрема нивните специфични форми. При тоа, како стандарди служат најсовремените светски стандарди. Немате скапа опрема за одредени важни операции

Ако се занимавате со ветеринарство размислете да ли Ви се чини интересно да ја проширите Вашата дејност со производите и услугите од областа на исхраната на животните.Како стручно лице, добро знаете на кои се начини храната е поврзана со