Ветеринари

Сано Вет - од пракса за пракса

Ако се занимавате со ветеринарство размислете да ли Ви се чини интересно да ја проширите Вашата дејност со производите и услугите од областа на исхраната на животните.

Како стручно лице, добро знаете на кои се начини храната е поврзана со здравјето или физиолошките функции, како што е производството и репродукцијата. Да се подсетиме само на поврзаноста на исхраната со плодноста – со резултатите од вештачкото оплодување.

Со ветеринарите развивме ексклузивна линија на производи Сано Ветеринарство. Таа го обединува искуството и стручното знаење на ветеринарите, советниците за исхрана на животните и земјоделеците, и тоа во следните обласи за исхрана и производство на животни:      

  • Одгледување (оптимален раст и производство)
  • Рана лактација (заболувања на метаболизмот, репродукција и високо производство)
  • Телиња (раст, профилакса-болести, оптимизирање на варењето)
  • колострум (збогатен колострум со екстрахирани моноглобулини)

Профитирајте од прилагодените програми за исхрана со ветеринарна превентива чија ефикасност практично е докажана во Сано Аграр Институт.

Вашиот директен контакт со нас

Сано – Современа прехрана за животни
+389 02 2600 041
+389 02 2626 960
Ул. Босна и Херцеговина 55
Македонија