Сертификати

Високо ефективни производи и концепти за исхрана на животни

Сано стои зад квалитетот на секое ниво на создавање на нови вредности

Нашата цел е подобрување на процесот за здрав раст на претпријатието – нашиот потрошувач.  На патот према таа цел чекориме доследно со помош на докажани и иновативни решенија. Нашата структуирана палета на производи повеќе од 40 години ја докажува својата применливост во пракса. Премикси, протамино производи, замени за млеко, дополнителна сточна храна, специјална сточна храна и средства за силирање се одликуваат со високо ефикасни состојки.  Вградени се во научно базираните концепти за исхрана на животните.  Освен тоа, нудиме бројни дополнителни производи и услуги за исхрана на стока кои се докажале во пракса, како и професионално водење на домаќинствата.
Високо квалитетни суровини – Сите наши производи за исхрана на животните се базираат на високо квалитетни состојки за да животните ги добијат токму оние хранливи материи кои им се потребни за здравјето и висока продуктивност. Еколошката безбедност и одржливост се под постојан надзор и оптимизација.  
Најсовремена техника за производство – Нашето производство во целост се контролира компјутерски со постојано усогласување на целната и стварната состојба. Во рамките на тековното оценување персоналот во производството гарантира дека само совршена стока може да го напушти производството и да стигне до потрошувачот.    
Највисоки стандарди за безбедност на производот – Безбедноста создава доверба. Заради тоа таа кај нас има највисок приоритет. Поставуваме највисоки стандарди за безбедност на работата на нашите вработени како и во процесот на набавката за производство и складиштењето на нашите производи па се до испораката до нашите потрошувачи.
Интерно и екстерно контролиран квалитет – За секоја производна линија е задолжен посебен персонал кој е одговорен за обезбедување на квалитетот на нашата добиточна храна. Доброволното сертифицирање од страна на многу независни организации го потврдуваат нашето барање за квалитет. 
Интерните како и екстерните контролори го потврдуваат највисокиот квалитет на компанијата Сано на секое ниво на создавање на нови вредности, кои се огледуваат во сите сертификати кои се значајни во оваа производна гранка.
 

Вашиот директен контакт со нас

Сано – Современа прехрана за животни
+389 02 2600 041
+389 02 2626 960
Ул. Босна и Херцеговина 55
1000 Скопје
Македонија