Кооперација

Со цел постојано да биде во тек со актуелната наука и истражувањето, Сано академијата соработува со Сано Аграр Институтот како и со Инеда европскиот Институт за профитабилно производство на млеко.  

Од пракса за пракса се пренесуваат искуствата од Сано Аграр Институтот на Академијата и таму се вклучуваат во севкупните концепти за надоградување и усовршување, во обуки и настани. Од тој трансфер на знаења и размена на искуства настануваат бројни нови перспективи, идеи и решенија за секое домаќинство.   

Од соработката со Инеда Институтот резултираше вредна размена на искуства со агрономите и ветеринарите, што исто така, се одразува во понудите на Сано Академија – Инеда, на пример, на компанијата Сано и се овозможуваат контакти со реномирани професори на Универзитети и Институти во Германија, Европа и САД. Поврзањето на овие два Института, и од практичното искуство од преку 20 Сано земји низ целиот свет, се базира единствената предност на компанијата Сано во областа на знаењето.
 

Вашиот директен контакт со нас

Сано – Современа прехрана за животни
Раководител на Сано Академијата
+389 02 2600 041
+389 02 2626 960
Ул. Босна и Херцеговина 55
1000 Скопје
Македонија

Сано од своето основање следи јасна стратегија, знаејќи дека 80% од сите заболувања кај говедата и свињите е предизвикано од погрешна исхрана, и како последица на тоа има намалена продуктивност и финансиска загуба. Ние, во компанијата Сано сакаме

Основа на квалитетот и успехот е иновацијата – од пракса во пракса Сано Аграр Институтот е институт за истражување и развој кој спроведува тестирања и експерименти за Сано групацијата која се применува низ целиот свет.Фарма за

Sano zdrav rast

За постигнување на целите опишани во делот „За Нас“ се подразбира високо ниво на стручност и посветеност на работата: таа работа е повеќе од работа – тоа е предизвик, мисија и претприемачки потфат."Сано, заедно со