1

Сано Академија

Со одлично знаење - секогаш еден чекор напред

Кариера

Сано кариера – Добредојдовте во компанијата Сано

Сано постојано е во потрага за квалитетни соработници. Кај Сано конкурсот е стално отворен – ако Сте млади, имате соодветно образование и сакате да остварите кариера – во стручен, финансиски и социјален поглед – пријавете се на нашиот конкурс. Сано е вистинското место за остварување на Вашите желби.

Секако, Сано очекува и Вие да придонесете за развојот на компанијата со Вашето знаење, трудољубивост и нови идеи.

Сано академијата Ви дава поддршка во Вашиот професионален и личен развој. Дознајте овде повеќе за компанијата Сано како работодавец и можностите за вработување и перспективи за кариера.

Се радуваме на Вас!

Вашиот директен контакт со нас

Сано – Современа прехрана за животни
+389 02 2600 041
+389 02 2626 960
Ул. Босна и Херцеговина 55
Македонија

Повеќе од 15 години Сано академијата обезбедува компетентна обука и усовршување на своите вработени земјоделци, ветеринари и советници. Сано академијата во рамките на меѓународната експанзија важи за стратешки фактор на успехот во компанијата.

Повеќе од две третини на земјоделци и ветеринари разменуваат искуства со стручните колеги, барајќи помош и предлози врзани за важни теми од областа на исхраната на животните, здравјето на животните или управување на домаќинствата. Сано

Со цел постојано да биде во тек со актуелната наука и истражувањето, Сано академијата соработува со Сано Аграр Институтот како и со Инеда европскиот Институт за профитабилно производство на млеко.  Од пракса за пракса се пренесуваат