Стручно советување

Оспособување за Сано советници

Сано од своето основање следи јасна стратегија, знаејќи дека 80% од сите заболувања кај говедата и свињите е предизвикано од погрешна исхрана, и како последица на тоа има намалена продуктивност и финансиска загуба. Ние, во компанијата Сано сакаме тоа да го промениме према нашата филозофија: Животните да се хранат здраво и профитабилно. Со проверениот Сано советодавен концепт оваа намера успешно ја спроведуваме во пракса.   
Нашите стручни советници - специјалисти/-ки им нудат на своите клиенти индивидуални решенија од областа на производството, исхраната на животни, техника како и современ менаџмент.  
Што Ве очекува како кандидат за вработување во Сано?

  • Специјализирана обука за Сано стручен советник (м/ж) на Сано академијата 
  • Подршка на почетокот на работата преку личен ментор 
  • Службено возило како и атрактивен модел на плата
  • Долгорочна перспектива и сигурно работно место 
  • Разновидни задачи и висок степен на самостојност

Услови 

  • Успешно завршен земјоделски или ветеринарен факултет 
  • активна и исклучително комуникативна личност 
  • посветеност на работата
  • начинот на работа е насочен кон успех, надпросечна мотивација и ангажман 

Вашиот директен контакт со нас

Сано – Современа прехрана за животни
+389 02 2600 041
+389 02 2626 960
Ул. Босна и Херцеговина 55
Македонија