Методи на учење

Комбинирано учење како иновативна предност

Овде се работи за интегриран концепт на учење, кој оптимално ги користи можностите од интернетот во комбинација со класичните методи и медиуми на учење. На нашите учесници им овозможува учење, комуникација, информирање и управување со знаење, независно од местото и времето, во комбинација со размена на искуства, играње на улоги и лични средби во класичниот тренинг во текот на наставата. 

Сите мерки на обука и усовршување комбинираат независно учење со тренинг, семинари, со индивидуално менторство и подучување.
 

Вашиот директен контакт со нас

Сано – Современа прехрана за животни
+389 02 2600 041
+389 02 2626 960
Ул. Босна и Херцеговина 55
1000 Скопје
Македонија