Вашиот работодавец

Историја на компанијата Сано

Во компанијата Сано човекот е во средиштето на вниманието. Вие сте Сано. На своите соработници им нудиме можност, своите задачи да ги прилагодат индивидуално и лично према своите желби и таленти. Секој може сам да ја одреди својата насока. 
Што уште Ве очекува во компанијата Сано? 

Сано е семејна компанија 
Ние сме семејна компанија која делува на меѓународниот пазар и на новите членови на семејството им посакуваме добредојде. Сакаме со Вас да развиеме колегијален однос. 

Успешни во тимот
Личниот ментор, на почетокот ја следи Вашата работа во компанијата Сано и Ви помага со совети и дела. Така ќе можете брзо да се воведете во работата и да профитирате од знаењето на својот ментор. 
Предност на знаењето
Нашата политика е да во Сано академијата развиваме сопствена квалификациска програма. На тој начин, секогаш добивате прилагодено усовршување и индивидуален поттик. 

Сигурна иднина
Со годишен раст од 20%, Сано е во целост здрава компанија, која има постојана потреба од нови соработници и нуди сигурни и долгорочни работни места. 

Можности за кариера
На нашите соработници рано им доделуваме одговорни задачи. Преку силниот раст можно е брзо напредување на професионални и менаџерски позиции. 

Пријатна работна атмосфера
Современа деловна зграда, како и пријатна работа на терен – каде постојано се случува нешто ново, дава пријатно чувство за професионално задоволство и лична исполнетост. 
 

Вашиот директен контакт со нас

Сано – Современа прехрана за животни
+389 02 2600 041
+389 02 2626 960
Ул. Босна и Херцеговина 55
Македонија